BEATPAZARI GENEL İNCELEMELER

Bir “müstehcen” kitap daha!

Yargıtay, ”Genç Bir Don Juan’ın Maceraları” adlı kitap nedeniyle müstehcenlik suçundan yargılanan Sel Yayıncılık sahibi İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz’e verilen beraat kararını oy birliğiyle bozdu.

[dropcap]S[/dropcap]el Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz hakkında, Guillaume Apollinaire’nin ”Genç Bir Don Juan’ın Maceraları” adlı kitabını yayınladığı ve çevirdiği için ”müstehcenlik” suçundan dava açıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, “kitabın edebi eser” olduğu ve suçun unsurları oluşmadığından sanıkların beraatına karar verildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 14. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu. Yargıtay, sanıkların 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Dairenin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. maddesinde öngörülen ifade özgürlüğünün, kamu makamlarının bir müdahelesiyle karşılaşmadan kişilerin düşünce ve eserlerinin başkalarına ulaştırılmasını kapsadığı vurgulandı. Ancak bu maddenin ikinci fıkrasının, “özgürlüklerin kullanılması sırasında bir sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin gereğini ve suçun ya da düzensizliğin önlenmesi ile genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla hukukun öngördüğü yasak ve yaptırımlara tabi tutulabileceğini” belirttiği kaydedildi.

kitap 2