YENİLER

Euripides – Medea

Medea

Atina’nın yetiştirdiği üç büyük tragedya şairi arasında günümüze en çok eseri ulaşan Euripides’in, eleştirmenler tarafından antikitenin en çağdaş tragedyası kabul edilen eseri ‘Medea’, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Âli Yücel Klasikler dizisinden yayımlandı.

İlk kez MÖ 431 baharının Dionysos şenliklerinde sahnelenerek üçüncülüğü kazanan Euripides’in Medea’sı, dilimize Yunanca aslından Ari Çokona tarafından çevrildi. Oyun, kocası tarafından aldatılan Medea’nın kocasından nasıl intikam aldığını anlatır. Medea’nın erkek egemen bir topluma soğukkanlılıkla meydan okuması, oyunun proto-feminist bir metin olarak okunmasına da yol açmıştır.

Oyunun başkarakteri, seyirciler önüne çıktığı andan oyunun sonuna kadar sahneden hiç ayrılmaz. Euripides’in oyun kahramanları insana özgü zayıflık ve ihtirasları taşırlar, onlara trajik felaketlerini yaşatan, tam da bu zayıflık ve kusurların aşkınlığıdır.

Günümüze dek en çok sahnelenen ve en bilinen Euripides oyunlarından birisi olarak dikkat çeken Medea, bu başarısını başkarakter Medea’nın soğukkanlılığı ve intikamının şaşırtıcılığıdır.
Euripides’in bu diziden daha önce yayınlanan diğer kitapları: Resos, Yakarıcılar, Bakkhalar.

Medea
Euripides
Çeviri: Ari Çokona
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi
79 sayfa
2014

Basın Bülteni

Bu hesap; yayınevleri, pr şirketleri ve tüzel kişiler tarafından basılı, görsel ve internet medyası tarafından kullanılması amacı ile yollanan ve editörlerimizin gerekli düzenlemeler sonrasında yayına aldığı haberlerin ortak hesabıdır.

Yorum Ekle

Yorum Yazmak İçin Tıklayın