YENİLER

Fredric Jameson – Gerçekçiliğin Çelişkileri

Fredric Jameson

Jameson, on dokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanının doğurgan gerilimlerini, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy, Perez Galdós ve George Eliot’ın metinleriyle inceliyor.

Bu romanların gücü, birbirine zıt iki yönelişi aynı anda sürdürebilmelerinden kaynaklanır: kronolojik tahkiye dürtüsü ile sahne tasviri dürtüsü. On dokuzuncu yüzyılın büyük gerçekçilerini hem bir “model” haline getiren hem de taklit edilmez kılan özellik, iki dürtü arasındaki gerilimi korumalarıdır. Ama sonsuzca sürdürülebilecek bir “ustalık” değildir bu; sonunda kutuplardan biri ya da öbürü ağır basmaya başlar ve gerçekçi roman da çözülmeye doğru gider. Jameson, bu çözülme sürecinin içinde ortaya çıkan iki ana yönelişe de göz atıyor: bir yanda modernizm (örneğin Faulkner) öte yanda eski gerçekçiliğin tahkiye kalıplarını bazı modernist hünerlerin de ilavesiyle sürdüren “popüler” edebiyat ve melodram.

Kitabın ikinci kısmındaysa güncel durumun bir haritası çıkarılıyor: ileri teknoloji savaşlarıyla belirlenen yeni bir küresel gerçeklik, tarih ve zaman algısını dönüştürerek romancıları yeni deneylere zorlamakta ve bu da tarihsel roman veya bilimkurgu gibi alttürlerin daha bütünsel bir romansal iddiayla kendi dar sınırlarını aşmalarına yol açmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Giriş: Gerçekçilik ve Antinomileri

Birinci Kısım:
Gerçekçiliğin Antinomileri
II. Gerçekçiliğin İkiz Kaynakları: Tahkiye Dürtüsü
III. Gerçekçiliğin İkiz Kaynakları: Duygulanım, ya da Bedenin Şimdisi
IV. Zola, ya da Duygulanımın Kodlanması
V. Tolstoy, ya da Dikkat Dağınıklığı
VI. Pérez Galdós, ya da “Başkişi” Olgusunun Zayıflaması
VII. George Eliot ve Mauvaise Foi
VIII. Gerçekçilik ve Türün Çözülüşü
IX. Şişmiş Üçüncü Şahıs, ya da Gerçekçilikten Sonra Gerçekçilik
X. Coda: Kluge ya da Duygulanımdan Sonra Gerçekçilik

İkinci Kısım:
Malzemenin Mantığı
I. Zaman Deneyleri: Takdiri İlahi ve Gerçekçilik
II. Savaş ve Temsil
III. Günümüzde Tarihsel Roman, ya da Hâlâ Mümkün mü?

Fredric Jameson – Gerçekçiliğin Çelişkileri
Özgün adı: The Antinomies of Realism
Çeviri: Orhan Koçak
Yayına Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen, Emine Bora
Kitabın Baskıları: Metis Yayınları 1. Basım Ocak 2018 / 360 Sayfa

Basın Bülteni

Bu hesap; yayınevleri, pr şirketleri ve tüzel kişiler tarafından basılı, görsel ve internet medyası tarafından kullanılması amacı ile yollanan ve editörlerimizin gerekli düzenlemeler sonrasında yayına aldığı haberlerin ortak hesabıdır.

Yorum Ekle

Yorum Yazmak İçin Tıklayın